خدمت رسانی به شما باعث افتخار ماست

در  طی یک سال کاری دغدغه های بی شماری برای مدیران و صاحبان  کسب و کار به وجود می آید .

تامین مالی، خرید، فروش، جذب مشتری و ….،  امورمالیاتی و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای نظارتی هر کدام نگرانی هایی می باشند، که گاهی مجبور می شویم برای حل مشکلات این امور از مسائل اصلی کسب و کار فاصله بگیریم و نهایتا در آن ماه نتیجه مطلوبی حاصل نمی شود.

جهت انجام این امور می توانید با ما در تماس باشید.

1- تشکیل پرونده مالیاتی              20،000،000 ریال

2- دریافت کد اقتصادی                 10،000،000ریال

3- دریافت کدکارگاه تامین اجتماعی     10،000،000ریال

4- ثبت نام کارکنان                          10،000،000 ریال

5-دریافت مفاصا حساب برای هر پروژه   15،000،000ریال

6- دریافت کارت بازرگانی                 30،000،000ریال

7- تمدید کارت بازرگانی                15،000،000ریال

8- ارسال لیست حقوق به تامین اجتماعی و دارایی تا 9 نفر   1،000،000 ریال

9- ارسال لیست حقوق به تامین اجتماعی و دارایی از 10 نفر 4،000،000 ریال

10- ارسال لیست حقوق به تامین اجتماعی ودارایی از 40 نفر 10،000،000 ریال

11- ارسال گزارشات فصلی هرفصل   تا 9 ردیف   1،000،000 ریال

12- ارسال گزارشات فصلی هرفصل  از 10 ردیف 4،000،000 ریال

13-ارسال گزارشات فصلی هر فصل از 40 ردیف 10،000،000 ریال

14- ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده هردوره    4،000،000 ریال

15- تحریر دفاتر     50برگی 5،000،000 ریال

16- تحریر دفاتر     100برگی 10،000،000 ریال

17- تحریر دفاتر     200برگی  20،000،000 ریال

18- تاسیس شرکتهای سهامی خاص بدون رتبه و مجوز 20،000،000 ریال

19-تاسیس سایر شرکتها و شرکتهای دارای رتبه و مجوز 40،000،000ریال

20- تغییرات شرکتهای سهامی خاص بدون رتبه و مجوز 10،000،000 ریال

21-تغییرات سایر شرکتها و شرکتهای دارای رتبه و مجوز 20،000،000ریال

22-نقل وانتقال سهام شرکتهای سهامی خاص بدون رتبه و مجوز20،000،000ریال

23-نقل وانتقال سایر شرکتها و شرکتهای دارای رتبه و مجوز  40،000،000ریال

24- انحلال شرکتهای سهامی خاص بدون رتبه و مجوز 20،000،000ریال

25-انحلال سایر شرکتها و شرکتهای دارای رتبه و مجوز 40،000،000ریال

اضافه می کنم . بدون 9% مالیات
فهرست