خدمت رسانی به شما باعث افتخار ماست

در  طی یک سال کاری دغدغه های بی شماری برای مدیران و صاحبان  کسب و کار به وجود می آید .

تامین مالی، خرید، فروش، جذب مشتری و ….،  امورمالیاتی و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای نظارتی هر کدام نگرانی هایی می باشند، که گاهی مجبور می شویم برای حل مشکلات این امور از مسائل اصلی کسب و کار فاصله بگیریم و نهایتا در آن ماه نتیجه مطلوبی حاصل نمی شود.

جهت انجام این امور می توانید با ما در تماس باشید.

1- تشکیل پرونده مالیاتی              20،000،000 ریال

2- دریافت کد اقتصادی                 10،000،000ریال

3- دریافت کدکارگاه تامین اجتماعی     10،000،000ریال

4- ثبت نام کارکنان                          10،000،000 ریال

5-دریافت مفاصا حساب برای هر پروژه   25،000،000ریال

6- دریافت کارت بازرگانی                 30،000،000ریال

7- تمدید کارت بازرگانی                15،000،000ریال

8- ارسال لیست حقوق به تامین اجتماعی برای هر کارگاه ماهانه 5.000.000 ریال

9- ارسال لیست  حقوق به اداره دارایی  ماهانه 5.000.000 ریال

10- ارسال لیست گزارشات فصلی ماهانه 5.000.000 ریال

11- ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده هردوره    5،000،000 ریال

12- تنظیم فیش حقوقی ماهانه 5.000.000 ریال

13- تحریر دفاتر     50برگی 5،000،000 ریال

14- تحریر دفاتر     100برگی 10،000،000 ریال

15- تحریر دفاتر     200برگی  20،000،000 ریال

16-انجام هر گونه عملیات اجرایی به غیر از ردیف 1 تا 15    با شماره 09353400019 تماس گرفته شود

Excluding 0% tax
فهرست