دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل. در اجرای تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با رعایت بند م. تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ توسط. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد

جهت دریافت دستورالعمل ارسال اظهارنامه 1400 برخی مشاغل کلیک نمایید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست