آموزش ماده 84 قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاحات سال 1394:

مالیات حقوق
مالیات حقوق

میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول .مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه . سنواتی مشخص می شود.

کمک مفهومی: جهت مشاهده جدول معافیت مالیاتی سال 1401  بر روی Book1 کلیک نمایید.

جهت مشاهده اصل متن قانون برای آموزش ماده 84 قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاحات سال 1394 اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سایر قوانین اینجا کلیک نمایید.

باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز .

باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز .

باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز .

باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز .

باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز .

باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز . باز باز باز باز باز باز باز باز باز .

باز باز باز باز باز باز باز باز باز . 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست