آموزش ماده 119 قانون مالیات های مستقیم بعد از اصلاحات سال 1394

 

ماده 119– درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید .مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

کمک مفهومی :بیع در لغت به معنای داد و ستد و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است. محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‌ی «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن،. عطا کردن و بخشیدن به کسی بلاعوض آمده است.

بیع محاباتی نیز مانند انواع دیگر  عقد بیع، تملیکی است یعنی به محض انعقاد عقد بیع که با ایجاب و قبول صورت می‌گیرد، انتقال مالکیت مبیع و ثمن نیز صورت می‌گیرد و خریدار مالک مبیع و فروشنده (بایع) مالک ثمن می‌شود.

در عقد بیع معمولا طرفین می کوشند تا آنجا که ممکن است تعادل ارزش عوضین حفظ شود.

هرگاه میان ارزش عوضین تفاوتی فاحش و عدم تعادل غیرقابل مسامحه وجود داشته باشد .و طرف متضرر به هنگام عقد از ارزش مورد معامله آگاه نباشد. به استناد خیار غبن حق برهم زدن معامله را خواهد داشت.

اما اگر به لحاظ امور عاطفی و مانند آن، از روی علم و عمد، تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نگیرد .و ارزش مبیع و ثمن بیش از حد متفاوت باشد، این عدم تعادل را «محابات» می‌نامند و به چنین بیعی، بیع محاباتی می‌گویند.

کمک مفهومی: تبادل دو کالا هرچند از لحاظ قیمتی با هم متفاوت باشد .و طرفین قبول داشته باشند را محابات می گویند،

کمک مفهومی : دارایی بدون توجه به علت دریافت جایزه. و یا ایجاد قرارداد محاباتی برای یک شرکت ، این عملیات را درآمد اتفاقی دانسته. که باید به دارایی اعلام و مالیات آن طبق ماده مربوطه پرداخت گردد

جهت مطالعه اصل متن قانون اینجا کلیک نمایید.

جهت مطالعه قانون بعدی اینجا  و ماده 131 کلیک نمایید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست