مالیات بر درآمد حقوق
مالیات بر درآمد حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم.از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و. پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون. راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون). در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

کمک مفهومی : در سایت قسمت سالاری و یا دانلود نرم افزار سالاری هر کدام جداگانه برای حقوق تنظیم شده است، یه قسمتی داره که این مزایا تیک ثبت میشه و بعد از اینکه ثبت شد از حقوق مثل هزینه بیمه و مالیات کسر میشه

برای مثال  طبق سال 1401

حقوق ماهیانه + حق مسکن+ حق خوارو بار + حق اولاد یک فرزند + مسکن با اثاثیه= مبلغ کل حقوق – معافیت  =  مشمول مالیات* درصد= مالیات قابل پرداخت

مسکن با اثاثیه=( ( مبلغ اثاثیه *25)/12)

 

جهت مطالعه اصل قانون اینجا کلیک نمایید

سایر قوانین  اینجا کلیک نمایید.

1394

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست