مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) درباره عدالت بیمه ای در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با خواسته‌های بیمه شدگان از سازمان تامین اجتماعی و به طور مشخص مدیرعامل آن گفت: مدیرعامل سازمان داروهای خارج شده از لیست بیمه را به شمول بیمه بازگرداند؛ در این برهه‌ی زمانی که هزینه‌های دارویی و درمانی کارگران افزایش یافته و زمزمه‌های حذف ارز دولتی به گوش می‌رسد، بالاترین خدمت به بیمه‌شدگان می‌تواند بازگرداندن داروهای اصلی و داروهای شیمی درمانی و بیماری خاص به شمول بیمه باشد.

وی افزود: هزینه‌های بیمه تکمیلی باری بر دوش خانواده‌ها به خصوص بازنشستگان است؛ اگر قانون الزام به درستی اجرایی شود، دیگر جایی برای بیمه تکمیلی باقی نمی‌ماند؛ مدیرعامل سازمان با افزایش پوشش بیمه، نیاز به بیمه تکمیلی را برطرف نماید.

این فعال کارگری با اشاره به اظهارات مدیرعامل سازمان که گفته بود «فرهنگ ایثار و شهادت موتور اصلی سازمان تامین اجتماعی است» می‌گوید: کارگران نگران افزایش هزینه‌های درمانی هستند و اگر مدیرعامل این نگرانی‌ها را برطرف سازد، خدمت بزرگی است؛ این خدمت در دایره‌ی فرهنگ ایثار و شهادت قرار می‌گیرد؛ بازنشسته با چهار میلیون تومان مستمری چطور باید هزینه‌های درمانی را تامین کند؛ آنهم وقتی که بیشتر بیماری‌های کارگران بازنشسته، بیماری‌های ناشی از کار است و بعد از سی سال جان کندن، دچار این بیماری‌ها شده‌اند.

گیلانی‌نژاد در پایان خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: اگر به حرف‌هایی که می‌زنید، عقیده دارید پس لطفاً اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که ۸۹ هزار میلیارد تومان است را از دولت بگیرید و سطح مستمری‌ها را افزایش دهید تا کمی سفره‌های بی‌رونق بازنشستگان، رنگ و جلا بگیرد.

کمک مفهومی:

بیمه تکمیلی تامین اجتماعی در سال 99 پوشش‌های زیر را تا سقف‌های مشخص شده به بیمه‌شدگان پرداخت می‌کند. همچنین پرداخت مقداری از هزینه‌های درمانی بر عهده‌ی خود بیمه‌شده است که به آن فرانشیز می‌گویند

 فرانشیز ابتدا بر اساس تعهد بیمه‌گر اول (یعنی همان تامین اجتماعی) از بیمه‌شده دریافت می‌شود، و اگر در قرارداد اول، بیمه‌شده متعهد به پرداخت فرانشیز نباشد در بیمه تکمیلی خود، طبق درصدهای مشخص شده در جدول باید فرانشیز را پرداخت کند. به عبارت دیگر فرانشیز فقط یک بار از بیمه‌شده دریافت می‌شود، یا از طرف بیمه‌گر پایه و یا از طرف بیمه تکمیلی.

با توجه به هزینه‌های بالای پزشکی ممکن است سقف تعهدات ذکرشده در جدول بالا، کافی نباشد که شما میتوانید در کنار بیمه‌نامه تکمیلی تامین اجتماعی و یا به جای آن از شرکت های دیگر با پوشش‌ها و تعهدات بیشتر،بیمه تکمیلی خریداری کنید.

به صورت مفصل دراین رابطه در این سایت آموزش گذاشته خواهد شد

برای مطالعه متن دقیق خبر گفتگوی مازیار گیلانی نژاد درباره عدالت بیمه ای  اینجا کلیک کنید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست