ماده 197- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند، تسهیلات لازم را فراهم نماید.

کمک مفهومی : در صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در بودجه هر سال تسهیلات مشخصی قرار داده می شود که به شرط بیمه شدن کارگران به کارفرما داده می شود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.