ماده70- مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.