ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.

کمک مفهومی تبصره 1: طبق جلسه مورخ 22 بهمن 98 حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تمام خواهد بود و لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر نظیر سد سازی و پروژه‌های عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و از این پس با این دسته کارگران باید تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود. حال قرارداد 3 ماه باشد یا 4 سال و میزان استفاده از آن دسته کارگر گاهی امور فنی پروژه 10 ماه است و امور اداری آن 12 ماه ، مدت زمان استفاده از کارگر قرارداد دائم منعقد می گردد.این آیین‌نامه از سال ۱۳۶۹ تا کنون تدوین نشده و بلاتکلیف بود. و هنوز ابلاغ نشده است .

کمک مفهومی تبصره 2 : قرارداد های موقت به اختیار کارگر و کارفرما است مانند استخدام منشی ، حسابدار ، مهندس و … از  1 روز تا چند سال امکان پذیر است ولی حتما تاریخ قرارداد به شکل  از 0000/00/00 تا 0000/00/00 ذکر شود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست