ماده5- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

کمک مفهومی: بی شک تمامی افرادی که اشتغال به کار دارند در هر جای ایران مشمول پرداخت حق بیمه و استفاده از مزایای آن را دارند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست