ماده87- پرداخت كمك عائله مندي بعهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود .

تبصره- هرگاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود بطريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل دهم – مقررات كلي راجع به كمك ها

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست