ماده83- سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي بشرح زير مي باشد :

1- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتيكه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد .

2- ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد و در صورتيكه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري از دو برابر ميزان مذكور خواهد بود .

3- ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد . مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده مي شود و در اينصورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد .

تبصره- منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي باشد . در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري ، كه براي بيمه شده از كار افتاده كلي حسب مورد برقرار ميشود .

One thought on “آموزش ماده 83 قانون سازمان تأمین اجتماعی”

  1. مگر با فوت سرپرست خانواده هزينه هاي خانوار نصف ميشود؟
    بيمه شده سي سال يا بيشتر حق بيمه پرداخت مي كند تا بتواند آتيه خانواده اش را تامين كند، اگر بچه ها بزرگ باشند ،به پسران كه بالاي بيست سال هستند هيچ وجهي تعلق نمي گيرد، اما آيا هزينه هايشان هم از سبد خانوار قطع ميشود؟
    آيا هزينه تحصيل، ازدواج يا سرمايه كار به مادر خانواده تحميل نميشود؟پس چرا در صورت بزرگ بودن فرزندان پسر فقط پنجاه درصد مستمري به مادر تعلق مي گيرد؟
    در حالي كه بقيه صندوقهاي بازنشستگي كشوري ولشكري تمام مستمري را به همسر متوفي پرداخت مي كنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *