ماده49- مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست