ماده21- وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است :

1- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرائي ت‌مين اجتماعي به شورايعالي .

2- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط .

3- تاييد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون براي پيشنهاد آن بمراجع ذيصلاحيت .

4- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورايعالي .

5- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي .

6- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد .

دیدگاهتان را بنویسید