ماده۳۱ـ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.
کمک مفهومی :از ۹% که بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود ۳% آن بابت عوارض شهرداری است. که بابت استفاده افراد از راههای اطراف شهر،پل ها ومعابر،سلاخ خانه ها و لوله های مجاری آب که به خرج شهر ساخته شده است احداث خیابان،پارک،برق،تامین آب آشامیدنی ،مراکز بهداشت ودر کل رفاه عمومی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید