ماده30ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود.

کمک مفهومی ماده 30: در این ماده تمامی سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی از جمله بانکها را که تنها منبع قابل اعتماد درآمدهای پنهان شرکتها و مشاغل است. دستور به تسلیم در برابر درخواست اطلاعات سازمان امور مالیاتی می کند. این امربه وضوح حضور دارایی را در درآمدهای پنهان و زیرزمینی نشان می دهد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست