ماده20ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره1ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

کمک مفهومی ماده 20: مؤدیان در زمان آگاهی از مبلغ مالیات باید نقداً پرداخت کنند.

تبصره 1: در قیمت میانی برگ سبز صادره بابت واردات بخشی دارد که نرخ دلار هفته از قبل پیش بینی میشود و تا پایان هفته بر روی برگه ثبت میگردد. همچنین در جدول مبنای محاسبه مقدار کالا با نرخ دلار هفته محاسبه می گردد. این برگه به محض ورود کالا به گمرک به مؤدی داده می شود و مؤدی متوجه هزینه ها و ارزش افزوده برگ سبز می گردد. بنابراین تا زمانی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نگردد این کالا قابل ترخیص نیست.

تبصره 2: مؤدیان در زمان آگاهی از مبلغ مالیات باید نقداً پرداخت کنند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست