ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.

تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

کمک مفهومی ماده 19: صورتحساب فروش مورد قبول در ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مورد تایید سازمانهای دولتی می باشد لذا هر شخص که تمایل به خرید کالا دارد میبایست از مکانهایی خرید کند که این صورتحساب را به ایشان پس از خرید تحویل دهند و یا از صندوقهای فروش دارایی استفاده می کنند. این صندوقها برای کسانی که فروش به افراد متفرقه زیاد دارند تنظیم شده است.

تبصره 1: هرخرید یا فروش کالا به صورت پوز یا واریزی یا نقدی و نسیه که دارای چنین فاکتورهای فروش نباشد از نظر دارایی مورد قبول نیست. چنانچه خرید باشد از هزینه های مؤدی کسر میگردد و سود بیشتر میشود چنانچه فروش باشد، کتمان درآمد نشان داده میشود و مورد قبول نیست و دارایی از طریق ارزیابی مجدد محاسبه میکند که ممکن است بسیار بالاتر از فروش خود شخص باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.