ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.

تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛

2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛

کمک مفهومی ماده 16: نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی مشخص و ابلاغ می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید