ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

کمک مفهومی ماده ۹:چنانچه مبادله کالا به کالا انجام شود بازهم شخص حقیقی یا حقوقی مشمول این قانون باید بر روی فاکتور صادره مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کنند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست