ماده4ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.

کمک مفهومی ماده۴:در کل عرضه کالا توسط مودی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق بازرگانی،خدماتی،تولیدی،صنعتی،پیمانکاری،واردات و صادرات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود

کمک مفهومی تبصره ماده ۴:برخی بر این باورند که اگر کالا را به مصرف کننده نهایی برسانند ،و یا به فروشگاههای خرده فروشی بفروشند مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند،این باور اشتباه می باشد،بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که مشمول فراخوان این سازمان شده بدون توجه به نوع مشتری ،موظف به پرداخت این قانون است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.