ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

کمک مفهومی:دامنه تعریف این ماده پس از مطالعه ماده های بعدی و معافیتها تکمیل میشود.در حال حاضر معنی این ماده این است که مبادله هر کالا و خدمات ،چه مواد اولیه ،چه تولید،چه پشتیبانی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست