ماده 232 – ادارات امورمالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورندمحرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن ها رفتار خواهد شد.

کمک مفهومی: چنانچه ماموران دارایی قراردادی را که پرداخت بیمه هم مشمول آن می شود را رویت کنند نباید آن مدرک را سریعا برای آن سازمان مربوطه بفرستند چنانچه تامین اجتماعی خواستار این مدارک است می بایست پس از ابلاغ به رسیدگی دفاتر بپردازد و یا از دارایی یا سازمان های مربوطه استعلام بگیرد

ماده 233تا234

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.