ماده 215– در مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره 1– در صورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

تبصره 2– در صورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

کمک مفهومی: هنگام فروش اموال غیر منقول چنانچه از قبل بخشودگی جرائم را دریافت کرده باشیم که محاسبه نمیشود در غیر این صورت مبلغ بدهی +10% از جریمه محاسبه می شود

کمک مفهومی تبصره 2: چنانچه ملک در حال فروش باشد مثلا نقدی به مبلغ N  ریال و مودی خودش حاظر به خرید باشد (چون دیگر از زمان پرداخت توسط موذی گذشته و روند توقیف اموال کنسب نمی شود) مثلا نقدی  و به مبلغ N یا 1- N یا اولویت با مودی است و قابل فروش به غیر 1+N نمی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *