ماده 213– ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

کمک مفهومی: ارزیابی اموال توسط اداره دارایی ممکن است مورد تایید مودی قرار نگیرد بنابراین بنا به درخواست ایشان و پرداخت حقوق یک جلسه یا چند جلسه ارزیابی به کارشناس دادگستری میتواند از این امر جلوگیری کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *