ماده 205– اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

کمک مفهومی: برای مثال چنانچه جهاد کشاورزی مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرد از تحویل آن اوراق به دبیرخانه  و یا هزار به کل جهاد کشاورزی صحیح نیست و باید خطاب و ابلاغ به رئیس یا رئیس دفتر جهاد کشاورزی مشهد اعلام گردد

دیدگاهتان را بنویسید