ماده۱۹۸ـ در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

کمک مفهومی: حتی در دوران انحلال شرکت که مدیر تصفیه امور را به عهده دارد هیچ گونه تکلیف قانونی از هیات مدیره برداشته نشده است همچنین در شرکتهای تضامنی که تعهدات بالایی به عهده دارند نیز در این دوران سلب مسئولیت نمی گردد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.