ماده 163– سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

کمک مفهومی: منظور همان مبالغ پیش پرداخت مالیات است که در برخی از شغلها مثلا واردات در طی سال 4 % مالیات بابت علی الحساب پرداخت میکنند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.