ماده 106ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و(۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می شود.

کمک مفهومی: چنانچه مدیر عامل یا صاحبان امضای اشخاص حقوقی فعالیت شخصی دیگری داشته باشند نحوه محاسبه مالیات آنها جداگانه می باشد برای مثال مدیر عاملی در شرکت خود فعالیت بازرگانی و به طور شخصی مشارکت در ساخت آپارتمان دارد بنابراین مالیات مشارکت در ساخت ایشان مربوط به موارد 94 و 95 و 97 در فصل اشخاص حقیقی و شرکت بازرگانی طبق مواد این فصل محاسبه می گردد بنابراین اظهارنامه های ارسالی باید مجزا باشد چنانچه شخص به هر دلیلی درامد حاصله را ادعایی در فعالیت شرکت ثبت کند باید پیرو ارزیابی کارشناس دارایی باشدآ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *