ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره ـ پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

کمک مفهومی: کلیه کسانی که به عنوان کارمند یا کارگر در محلی مشغول به کار هستند ولی اسامی آنها در لیست بیمه قرار نمیگیرد بدون در نظر گرفتن سقف مالیات حقوق باید ظرف مدت 30 روز از پرداخت حقوق مالیات را به نرخ 10% به اداره دارایی بپردازند برای مثال مشاور مالی که سالانه 200.000.000 ریال دریافت میکند و در طی سال مبالغی در ماههای مختلف داده میشود باید به محض پرداخت مالیات آن به صورت علی الحساب به نرخ 10% به اداره دارایی پرداخت کنند.

200.000.000 ریال باید در کل سال به مشاور پرداخت شود

50.000.000 ریال در 15 اردیبهشت ماه تا 14 خرداد ماه فرصت دارند  5.000.000 ریال به دارایی پرداخت کنند.

100.000.000 ریال در 2 دی ماه تا 2 بهمن ماه فرصت دارند 10.000.000 ریال به دارایی پرداخت کنند

مابقی هنوز پرداخت نشده

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست