ماده 70 – هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن ها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده ی طرح های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

کمک مفهومی:برای مثال جهت ساختن حرم مطهر رضوی به اشخاصی که در حومه زیارتگاه ایشان قرار داشتند در وجه و یا ملکی را تحویل دادند این موارد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است

کمک مفهومی: مکانهایی که برای آثار ملی مهم هستند و به این سازمانها انتقال می یابد مانند خانه ملک از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف هستند و چنانچه صاحب ملک خود تمایل به نگهداری از این آثار ملی دارد و یا به سازمانهای مربوطه اجاره دهد نیز از پرداخت 50% مالیات بر درامد املاک معاف است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.