ماده 52 – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد.

کمک مفهومی: اجاره ملک زمین سرقفلی و یا هر سندی که نام ملک و املاک روی آن گذاشته میشود

دیدگاهتان را بنویسید