ماده 3 تا 16 قانون مالیاتهای مستقیم حذف شده است

ماده 3 تا ماده 16اعم از

فصل اول – مالیات سالانه املاک

ماده 3 تا ماده 9

فصل دوم –  مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 تا ماده 11

فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 تا ماده 16

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست