قوانین استفاده از سایت

 • مشاوره رایگان به هیچ وجه نداریم مراجعه کنندگان به سایت می توانند از آموزش های رایگان یا پرسش و پاسخهای دوره ای یا اطلاع رسانی هایی که درسایت، کانالهای تلگرام و اینستاگرام ارائه می شود استفاده کنند
 • قسمت تماس با ما فقط برای راهنمایی در قسمت فروش می باشد ، دیدگاههای هیچ شخصی در سایت قرار نمی گیرد.
 • راه های تماس باشرکت نگین حساب توس در قسمت پایین سایت ذکر شده پس از هر طرق دیگر ی تماس بااین شرکت امکانپذیر نمی باشد
 • تنها مرجع برای استفاده از خدمات شرکت نگین حساب توس سایت neginhesabetus .ir می باشد .
 • چون تمام همکاری های این شرکت رسمی می باشد، فقط شخص حقیقی و حقوقی که اطلاعات و ایمیلش را در سایت در اختیار شرکت قرارداده می توانداز خدمات این شرکت بهره مند شود وهرگونه تقلب و تخلف در این زمینه مورد رضایت شرکت نگین حساب توس نیست و شرعاحرام است و قانونا مورد پیگرد قرار می گیرد.
 • چون تمام فروش ها و همکاریهای این شرکت رسمی می باشد ، برای اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی کامل ، کد ملی، شماره تماس و ایمیل فرد و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی شرکت ، ( شماره ملی، نام ونام خانوادگی کامل ، شماره تماس و ایمیل  ) مدیرعامل شرکت ، ( شماره ملی، نام ونام خانوادگی کامل ، شماره تماس و ایمیل ) نماینده مدیرعامل شرکت باید در اختیار شرکت نگین حساب توس قرار گیرد
 • چون تمام همکاری های این شرکت رسمی می باشد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به تمامی قراردادها و فروش ها افزوده می شود .
 • برای اشخاص حقیقی مشخصات فرد به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد و برای اشخاص حقوقی تغییر مدیرعامل به همراه آگهی ثبت و تغییر نماینده با دستور کتبی مدیرعامل امکان پذیر است .
 • به کارکنان شرکتها و معرفی شدگان از طریق اعضای سایت یا مشتری های گذشته هیچ خدمات رایگان یاتخفیف ارائه نمی شود
 • با هر فروش یا همکاری در صورت صلاحدید توسط شرکت مزایای تخفیف یا ارائه خدمات رایگان در نظر گرفته و به شخص حقیقی و حقوقی از طریق سایت یا ایمیل یاپیامک اعلام می گردد.
 • هنگام دریافت هر خدمتی چه همکاری طولانی مدت و چه خرید قوانین آن را مطالعه کنید، شرکت نگین حساب توس هیچ مبلغی را عودت نمی دهد و متضمن رفع هیچ اشتباهی از سوی مراجعه کنندگان نمی باشد ، بنابراین قبل از هر اقدامی دقت لازم را مبذول فرمایید
 • تعهدات طرفین در قرارداد همکاری جهت خدمات مدیریتی ، مشاوره  و اجرا – چارت و قوانین فروش جهت محصولات دانلودی و دوره های آموزشی در سایت قرارداده شده است
 • در صورت هر گونه سوالی برای خریدو همکاری از طریق صفحه تماس با ما سوال خود را بپرسید و اطلاعات خود را جهت دریافت پاسخ در آن قسمت قراردهید.

تعهدات طرفین (مشتری و شرکت نگین حساب توس)

تعهدات مشتری:

 • تسلیم به موقع اطلاعات خواسته شده به شرکت نگین حساب توس
 • تصمیم گیری به موقع  در خصوص درخواستهای ارجاع شده از سمت شرکت نگین حساب توس
 • فراهم آوردن  شرایط و امکانات لازم برای شرکت نگین حساب توس طبق عرف اداری و شئونات اسلامی
 • پرداخت به موقع حق الزحمه به شرکت نگین حساب توس
 • رازداری از مراحل کار
 • انجام به موقع مفاد  قرارداد
 • این قرارداد به تمامی سازمان های دولتی ذی ربط افشا خواهد شد
 • درخواست های بیش از موضوع قرارداد موکول می شودبه عقد قرارداد جدید یا متمم
 • هیچ تضمینی دررسیدن به نتیجه دلخواه کارفرماوجودندارد، ایشان موظفندکلیه مبلغ قرارداد را طبق توافق به شرکت نگین حساب پرداخت کنند.

تعهدات شرکت نگین حساب توس:

 • تحویل به موقع اطلاعات
 • رازداری اطلاعات مشتری
 • اقدام به موقع طبق موضوع  قرارداد
 • درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر قرارداد به صورت یکطرفه قابل فسخ از طرف شرکت نگین حساب توس  خواهدبود
 • شرکت نگین حساب توس اطلاعات کامل از نتیجه این قرادادرا به کارفرما به صورت کتبی اعلام می کند
 • درصورتی که موردی از وظایف شرکت نگین حساب توس چند سال ادامه پیدا کند، موظف به تکمیل و تحویل آن در سالهای آتی می باشد

سایر تعهدات

 • درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر قرارداد به صورت یکطرفه قابل فسخ از طرف پیمانکار خواهدبود
 • در صورت بروز اختلاف ابتدااز طریق گفتگو سعی در حل و فصل موضوع خواهد شد . در غیر راینصورت حق مراجعه به مراجع ذی صلاح برای هر دو طرف مقدورمی باشد(مطالب قابل استناد برای مرجع حل اختلاف صرفاً نثر صریح قرارداد خواهدبود.)
 • هریک از طرفین این حق را دارا می باشدکه درصورت عدم رعایت تعهدات طرف مقابل که در مفاد این قرارداد،مورد تصریح قرار گرفته است، قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ  و طرف مقابل حق اعتراض از خود را دراین زمینه سلب نماید
·         قوانین استفاده از محصولات دانلودی
 • خرید دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته حسابداری و قوانین اداری فقط از سایت ir  امکان پذیر است .
 • تمام پشتیبانی دانلود محصولات از زمان خرید به بعد به عهده شرکت نگین حساب توس است .
 • مبلغ خرید دوره های آموزشی عودت نمی شود .
 • شخص خریدار فقط با یکبار ثبت نام با ایمیل ، نام و نام خانوادگی ، کد ملی و شماره تماس می تواند خرید کند پس در نگهداری ایمیل کوشا باشید چون تنها شناسه شماست.
 • شرکت مسئول فراموشی ایمیل مشتری نمی باشد.
 • محصولات فقط به شخص پرداخت کننده بها فروخته می شود و برای هیچ ایمیل یا شخص دیگری مجددا ارسال نمی شود

قوانین فروش محصولات دانلودی و آموزش های دوره ای

قوانین فروش

 • خرید دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته حسابداری و قوانین اداری فقط از سایت ir  امکان پذیر است .
 • تمام پشتیبانی دانلود محصولات از زمان خرید به بعد به عهده شرکت نگین حساب توس است .
 • مبلغ خرید دوره های آموزشی عودت نمی شود .
 • شخص خریدار فقط با یکبار ثبت نام با ایمیل ، نام و نام خانوادگی ، کد ملی و شماره تماس می تواند خرید کند پس در نگهداری ایمیل کوشا باشید چون تنها شناسه شماست.
 • شرکت مسئول فراموشی ایمیل مشتری نمی باشد.
 • محصولات فقط به شخص پرداخت کننده بها فروخته می شود و برای هیچ ایمیل یا شخص دیگری مجددا ارسال نمی شود

فهرست