با آسانترين روش امور مالي خود را پيش ببريد

 1. حسابداري
 2. مالي
 3. مالياتي
 4.  ماليات برارزش افزوده
 5. تامين اجتماعي
 6. اداره کار
 7. ثبت شرکتها
 8. ثبت برند
 9. دریافت مجوز

در این خدمت فقط قرارداد یکساله منعقد میشود . جهت انجام پروژه سالهای گذشته در مدت زمان کوتاه می توانید از قسمت پروژه ای یا اجرایی استفاده کنید.

خدمات مدیریتی در واقع مسئولیت مدیریت مالی یک فعالیت اقتصادی می باشد که مدیرمالی طبق قرارداد منعقد شده در طی یک ماه کاری نسبت به ارائه مشاوره به صورت حضوری و تلفنی ، بررسی مستندات ازحیث درستی در ثبت و منطبق با قوانین مالی و اداری ، ارائه گزارشهای تحلیلی ، دیون و مطالبات، محاسبه بهای تمام شده، تحویل ترازنامه ، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد و .. اقدام می کند.

 1. مدیریت و مشاوره در تمام زمینه های اعلام شده
 2. ارائه چارت سازمانی مورد تقاضای مدیران
 3. بررسی کدینگ مناسب  و خط مشی کارفرما
 4.  هدایت مسیر جمع آوری مستندات و تنظیم اسناد طبق آخرین اصول و قوانین
 5.  ارائه روشهای مفید مغایرت گیری و نظارت کامل پس از تنظیم صورتهای مالی
 6. ارائه گزارش های اصلی از جمله سودوزیان
 7.  ارائه گزارشهای فرعی از جمله لیست مطالبات و دیون
 8. ارائه گزارشهای تحلیلی از جمله بهای تمام شده و  ABC
 9. سایر امور مالی و حسابداری
 10. ارائه روش و نظارت کامل به انجام تکالیف مودیان ازجمله ارسال لیست حقوق، اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش فصلی
 11. بررسی قراردادها از حیث انطباق باموضوع پرونده مالیاتی
 12. اقدام به موقع جهت کاهش مالیاتها و دریافت معافیتها و بخشودگی های طی سال
 13. ارائه روش و نظارت کامل به انجام تکالیف موثر ازجمله اظهارنامه عملکرد ، تحریر دفاتر ، اعتراضها و
 14. ارائه روش و نظارت کامل به امور اجباری : از جمله بیمه کارکنان و هیات مدیره
 15. بررسی پروژه ها از حیث مفاصاحسابهای تامین اجتماعی
 16.  تطبیق اسناد و بررسی آنها از حیث حسابرسی دفاتر
 17. و سایر امور تامین اجتماعی
 18. تطبیق کامل قراردادهای کارکنان با اصول و موازین قانون کار
 19. ارائه روش جهت ثبت اصول اخلاقی و مزایایی ثابت برای کارکنان
 20. و سایر امور مربوط به کارکنان
 21. پلمپ دفاتر
 22. ثبت آگهی تغییرات برای تغییر یا تمدید مدیرعامل ، هیات مدیره ، بازرسین ، صاحبان حق امضا و
 23. دریافت مجوز در طی سال جهت پیشرفت یا استفاده از مزایای خاص

 وسایر امور مالی واداری

بهای پرداخت مدیریت مالی

ماهانه  120.000.000 ریال (مدیرمالی موظف است در هفته یک روز در محل کارکارفرما حضور داشته باشد) برای هر ماه 50 درصد قبل از شروع  هر ماه و 50 درصد بعد از پایان  هر ماه می باشد

جهت دریافت خدمات :

روش اول———————————

با شماره ۰۹۳۵۳۴۰۰۰۱۹ تماس بگیرید.

روش دوم———————————

1- حتما عضو سایت شوید( جهت ارائه پشتیبانی از تیکت باید استفاده نمایید.)

2- حتما مقررات و قوانین سایت  رامطالعه نمایید. پس روی حروف مقرراتو قوانین سایت کلیک نمایید

3-   نسخه قرارداد مالی  لطفا روی کلمه مدیریت کلیک نمایید.

4- در صورت داشتن ابهام حتما با مسئول پشتیبانی از طریق اطلاعات تماس با ما ارتباط بر قرار کنید.

5- درغیر اینصورت نسخه امضا شده قوانین و ضوابط سایت ، قرارداد به همراه فیش واریزی (طبق شماره کارت داخل قرارداد ) از طریق اطلاعات تماس با ما ، ارسال نمایید.

فهرست