ارائه دهنده خدمات مدیریتی ، اجرایی ،پروژه ای ، مشاوره ای و آموزشی

خدمات مدیریتی در واقع مسئولیت مدیریت مالی یک فعالیت اقتصادی می باشد که مدیرمالی طبق قرارداد منعقد شده در طی یک ماه کاری نسبت به ارائه مشاوره به صورت حضوری و تلفنی ، بررسی مستندات ازحیث درستی در ثبت و منطبق با قوانین مالی و اداری ، ارائه گزارشهای تحلیلی ، دیون و مطالبات، محاسبه بهای تمام شده، تحویل ترازنامه ، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد و .. اقدام می کند.

خدمات اجرایی در واقع همان تاسیس ، تغییرات و انحلال است که به شکل تازه و روان تری در حال ارائه  خدمت می باشد. در این روش علاوه برانجام امور ثبتی انجام امور مالیاتی ، تامین اجتماعی ، اتحادیه ها و امور مالی نیز بر حسب نوع قرارداد انجام می شود . دراین بخش که باز هم از دانش مدیریت کمک گرفته شده از ابتدا تا  انتهای کار توسط کارکنان این شرکت از طریق دریافت وکالت کاری نسبت به نوع خدمت در اختیار ارباب رجوعان محترم قرار میگیرد

خدمات پروژه ای درواقع ارائه پیمان های خدماتی است و این شرکت در قالب یک پیمانکار تمامی امور محوله از ابتدا تا انتها انجام می دهد.این پیمان ممکن است بیش از نیم سال به طول انجامد ، در هر حال از ارائه خدمت و پیگیری کاسته نمی گردد.با توجه به مدت زمان طولانی اکثر این قراردادها ، حضور مدیریتی در بررسی موضوع و پیگیری آن به عهده این شرکت می باشد .اضافه شدن موضوعات مختلف به این پیمان از پیش بینی این شرکت خارج نمی باشد و در هنگام عقد قرارداد حتما ذکر می گردد.

خدمات مشاوره ای در واقع بعضی مواقع کارفرما بهترین مجری در انجام امور مربوطه می باشد بنا براین با دریافت مشاوره کوتاه می تواند نسبت به امور کاری خود اشراف یابد ، همچنین در برخی مواقع داشتن مشاوره برای رفع برخی ابهامات قانونی می تواند کمک بزرگ و شایانی به اداره یک کارگاه کوچک یا کارخانه بزرگ داشته باشد.خدمات مشاوره بسته به نوع قرارداد می تواند در لحظه و یا در موعد مقرر جلسه ارائه شود

اخبار و آموزش
null

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhh

ggggggggggggggggggg

ggggggggggggggggggggggggg

قبل از ثبت نام (عضویت) و هر پرداخت جهت خرید خدمات، راهنما و قوانین سایت را مطالعه نمایید.

We create great design

عنوان
فهرست