ادامه آموزش قانون تجارت مبحث دوم شرکت ها با مسئولیت محدود ماده۱۰۹

ماده 109 – هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاء آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيأت نظار بوده و هيأت مزبور لااقل سالي يك مرتبه‌مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.‌هيأت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب بیشتر بخوانید

ادامه آموزش قانون تجارت مبحث دوم شرکت ها با مسئولیت محدود ماده۱۰۸

ماده 108 – روابط بين شركاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه‌شركاء به عمل خواهد آمد. بازدیدها: 0

ادامه آموزش قانون تجارت مبحث دوم شرکت ها با مسئولیت محدود ماده۱۰۵

ماده 105 – مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده‌باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده بیشتر بخوانید

ادامه آموزش قانون تجارت مبحث دوم شرکت ها با مسئولیت محدود ماده۱۰۴

ماده 104 – شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا‌نامحدودي معين مي‌شوند اداره مي‌گردد.‌ بازدیدها: 0

ادامه آموزش قانون تجارت مبحث دوم شرکت ها با مسئولیت محدود ماده۱۰۲

ماده 102 – سهم‌الشركه شركاء نمي‌تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بي‌اسم و غيره درآيد. سهم‌الشركه را نمي‌توان منتقل به‌غير نمود مگر با رضايت عده از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بیشتر بخوانید

ادامه آموزش قانون تجارت مبحث دوم شرکت ها با مسئولیت محدود ماده۱۰۱

ماده ۱۰۱ – مجامع عمومی توسط هیأت‌رییسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظراداره می‌شود. در صورتی که ترتیب دیگری در‌اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمعبا رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی بیشتر بخوانید

نرخ مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۹ تعیین شد

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بخشنامه معاون حقوقی سازمان مالیاتی به موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل بیشتر بخوانید