قابل توجه صاحبان حرف پزشکی که برای سال ۱۳۹۸ ، مشمول پرداختی های مقطوع موضوع حکم بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده اندپزشکانی که طی سال ۱۳۹۸ از مراکز درمانی موردنظر وجوهی دریافت داشته و مرکز درمانی هم با توجه به تکلیف قانون بودجه ، معادل ۱۰ درصد از وجوه پرداختی به پزشک را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده اند توجه داشته باشند مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ آنان معادل مالیات تعیین شده به شرح بند ۲ دستورالعمل یا مالیات مکسوره ، هر کدام بیشتر باشد تعیین می شود .یعنی چنانچه یک پزشک مالیات قطعی سال ۹۷ وی ، ۴ میلیون تومان بوده است طبق درصد موضوع دستورالعمل بایستی ۴ درصد به این مبلغ اضافه ( ۴۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال ) که به عنوان مالیات سال ۱۳۹۸ وی درنظر گرفته می شود حال اگر این پزشک برای سال ۹۸ ، مالیات مکسوره به مبلغ ۷ میلیون تومان داشته باشد ، عین همین مبلغ به عنوان مالیات سال ۹۸ وی تعیین و با احراز سایر شرایط به عنوان مالیات مقطوع تعیین خواهد شد .

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *