گرو اول قسمت دوم:
در خصوص مشاغل صرفاً خدماتی 50 درصد مبالغ تعیین شده فوق الذکر می باشد یعنی در خصوص شاخص فروش، معیار بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و در خصوص شاخص درآمد مشمول به میزان پنج برابر، ملاک عمل می باشد. صاحبان محترم مشاغل می بایست این نکته را مورد توجه ویژه قرار دهند.
کمک مفهومی
در مشاغل گروه الف که درآمد مشمول مالیات آن رابه دلیلی نامشخص ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰در نظر گرفتند،گروهی اموراتشان بر اساس خدمات می باشد یعنی در این میان هیچ کالایی ردو بدل نمیشود
بلکه فرد دستمزد یا اجرت یا حق العملکار میگیرد
ازین رو درآمد این افراد را به دلیلی نامشخص نصف فروش در نظر گرفته اند.
پس یک بازرگان در آمد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و یک حق العملکار درامد ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰ریال را دارد.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *