– در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان
شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار‌رفته است رعایت شود با
وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر
باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی
با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی
تصمیم بگیرد

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *