معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور جزئیات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر «معافیت ۵۰ درصدی حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید» را تشریح کرد.

🔹محمد نفریه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بنابر تصمیم هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر معافیت ۵۰ درصدی حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید به تصویب رسیده است، گفت: این آیین نامه مربوط به ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان است. بر این اساس یکی از والدین معلولان شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه فرزند معلول آنها در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، از این معافیت مالیاتی برخوردارند. 

🔹وی افزود: این معافیت مالیاتی به افرادی تعلق می‌گیرد که در مراکز دولتی یا غیر دولتی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می‌کنند و از حقوق این افراد مبلغی به عنوان مالیات کسر می‌شود. این معلولان باید به سازمان بهزیستی مراجعه کنند و درخواست دهند. بعد از تایید شدت معلولیت در کمیسون‌های مربوطه، سازمان بهزیستی آنها را به اداره مالیات معرفی می‌کند تا ۵۰ درصد مالیاتشان بخشیده شود.

🔹وی در ادامه تاکید کرد: ممکن است فردی تحت پوشش بهزیستی نباشد، اما از معلول شدید و خیلی شدید نگهداری کند؛ آنها نیز شامل حال این آیین نامه می‌شوند، بنابراین اینطور نیست که این آیین نامه فقط به معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی تعلق بگیرد، بلکه کلیه افرادی که از معلولان شدید و خیلی شدید نگهداری می‌کنند، شامل این آیین نامه هستند.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *