برابر قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ، مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف هستند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را بر اساس مبلغ صورتحساب مجموع سهم بیمار و سهم بیمه به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

🔸 اول : به یاد داشته باشیم این تکلیف فقط برای مراکز درمانی مقرر شده است.

🔸 دوم : پرداختی های موردنظر صرفاً شامل حق الزحمه یا حق العمل می باشد.

🔸 سوم : حق الزحمه ها و حق العمل هایی که 《تحقق و پرداخت》 آن ناشی از ارائه خدمات و درآمد در همین سال ۱۳۹۸ بوده مشمول این تکلیف می باشند .

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *