معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یک نظام مالیاتی جدید است که باید با ساز و کارهای دقیق اجرا شود و به همین جهت این طرح تا کنون به طول انجامیده است.

🔘 به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد زمانی معاون سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تاخیر در اجرای طرح مالیات عایدی سرمایه با بیان اینکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بیش از هفت ماه پیش در سازمان امور مالیاتی مطرح شد، گفت: یک پیش نویس اولیه در این خصوص آماده شده و همزمان طرحی را نیز مجلس آماده کرده و جلساتی هم در این زمینه برگزار شده است.

◾ وی افزود: سازمان امور مالیاتی معتقد است این نوع مالیات باید با جمیع جهات از جمله ملاحظات اجرایی به عنوان لایحه آماده کند و یک پیش نویس اولیه به وزارت امور اقتصادی ارائه شده است.

◾ معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره ملاحظات سازمان امور مالیاتی درباره طرح مالیات عایدی سرمایه اظهار کرد: با توجه به فوریت این کار، یک پیشنویسی هم در خصوص رفتارهای سوداگرانه در بازارها آماده و تقدیم دولت شده است که موضوع مقابله کوتاه مدت و سریع با آن صورت بگیرد.

◾ وی اشاره کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یک نظام مالیاتی جدید است که باید با ساز و کارهای دقیق اجرا شود و به همین جهت این طرح تا کنون به طول انجامیده است. طرح مجلس هم در این خصوص در دست کارشناسی قرار دارد و نیاز به فرصت بیشتری دارد.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *