دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت که مطابق قانون چنانچه هریک از مأموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

🔘 عباس بهزاد با بیان اینکه قانون‌گذار در قوانین و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم کرده است، ادامه داد: مأمورین مالیاتی نیز مشمول این مقررات هستند. همچنین قانون‌گذار در قانون مالیات های مستقیم که قانونی خاص و مرتبط با امر مالیات است تکلیفی را برای مأموران مالیاتی وضع کرده که مطابق قانون چنانچه هریک از مأموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *