وظیفه قانونی و شرعی ما پرداخت مالیات به دولت است. از سوی دیگر توقع ما این بوده که آنچه قانون در مورد معافیت‌ها لحاظ کرده، شامل شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی شود.

🌀 زمانیان افزود: شرکت‌های ما درگیر سه شاخه پرداخت مالیات هستند که در حوزه مالیات بر عملکرد، ما معاف هستیم. دوم مالیات ارزش افزوده است که ما نیز خود را معاف می‌دانیم. سوم مالیات تکلیفی بوده که از سال 92 به بعد منتفی شده اما آنچه ما با آن درگیر هستیم، این است که سازمان امور مالیاتی پرونده‌های مالیاتی سال‌های گذشته را استخراج کرده و خواهان دریافت مالیات هستند.

🌀 وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه طرف‌های ما، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی هستند و آن‌ها نیز مالیات پرداخت می‌کنند، پرداخت مالیات تکلیفی از سوی ما موضوعیتی ندارد. مالیات تکلیفی از سال 95 کان لم یکن شد اما مالیات پرونده‌های گذشته را می‌گیرند.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *