عیدسعید مبعث🌹🍃
برپیروان مبارک🌹🍃

مبعث نوراقدس🌹🍃
برپیروان مبارک🌹🍃

شد منتخب محمد🌹🍃
آن نور پاک ایزد🌹🍃

این خاتم نبوت🌹🍃
برپیروان مبارک باد🌹🍃

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *