برخی کسبه تصور دارند که تهیه دستگاه پوز به نام فردی دیگر و یا دستگاه پوز بی سیم زمینه فرار مالیاتی را ایجاد می کند در حالی که این گونه نیست.

? یعقوبی نژاد افزود: دستگاه های پوز، وسیله شناسایی درآمد کسبه و دریافت مالیات نیست چرا که این دستگاه ها به سامانه مالیات کشور متصل نبوده و نمی توان بر اساس آن مالیات را صادر کرد.

? وی تصریح کرد: ضرورت دارد با همکاری دستگاه های مربوطه همچون صنعت و معدن و استانداری کسبه را مکلف کرد تا دستگاه های پوز به نام شخص دارای پروانه کسب و در مکان مشخص نصب شود.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *