اول : مالیات پزشکان

? کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب دو بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات کرد. متن کامل این مصوبات عبارتست از:

? «بند الحاقی ۱ – کلیه صاحبان حرف و مشاغل پرشکی ، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکیایران صادر می شود مکلفند در چارچوب آئین نامه تبصره( ۲ ) ماده( ۱۶۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

? بندالحاقی ۲ – کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مراکز مزبور وابسته به نهادهای عمومی و نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند از حق الزحمه یاحق العمل پزشکی پزشکان که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود. ۱۰٪ آن را به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نامپزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید».

بازدیدها: 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *