ابوترابی فرد ، خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران گفت : در حوزه اصلاح سیاست‌های مالی باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم. ساختار مالیاتی کشور ساختار قابل قبولی نیست. امروز صاحب نظران اظهار می‌کنند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم. یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان یا بیش از آن فرار مالیاتی داریم. این عدد بزرگی است. اصلاح نظام مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست. جامعه در حال رشد و در حال رکود می‌تواند پرداخت‌های مالیاتی داشته باشد.

? ابوترابی فرد در ادامه اظهار کرد: امروز در تعریف حکمرانی خوب یکی از شاخص‌ها نظام مالیاتی فراگیر، جامع و عادلانه است که ما با آن فاصله زیادی داریم. دریافت مالیات باید متناسب با سود باشد. اگر فردی سال گذشته ۲۰۰ تومان سود داشته متناسب با آن باید مالیات دهد و اگر امسال ۱۰۰ تومان سود داشته باشد باید متناسب با سود امسال مالیات دهد. نرخ مالیاتی نباید افزایش یابد اما فرار مالیاتی یعنی ستم به کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند.

? وی در ادامه گفت: زمانی که یک بنگاه اقتصادی از مالیات فرار می‌کند و بنگاهی دیگر به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و مالیات می پردازد به قدرت رقابت در جامعه آسیب وارد می‌شود. فساد اقتصادی با این کار در جامعه تولید می‌شود. از سوی دیگر پایه‌های مالیاتی باید افزایش یابد. کشورهایی که خود را از تورم نجات دادند نگاه ویژه‌ای به پایه‌های مالیاتی داشتند. ما از بسیاری از حوزه‌ها مالیات دریافت نمی‌کنیم. بعضی از افرادی که دستگاه قضایی آن ها را به عنوان انسان متخلف در نظام اقتصادی محاکمه کرد ده‌ها حساب بانکی داشتند و منابع کلانی جابه‌جا کرده بودند اما یک ریال پرداخت مالیاتی نداشتند. این چه نظام مالیاتی و اقتصادی است. دستگاه مالیاتی برای دریافت عادلانه مالیات نیاز به اطلاعات دارد. همه دستگاه‌ها باید طبق قانون، اطلاعات را در اختیار دستگاه مالیاتی قرار دهند.

? ابوترابی‌فرد در ادامه خاطر نشان کرد: در بعصی از کشور ها اگر کسی می‌خواهد حساب بانکی باز کند باید دستگاه مالیاتی آن را تایید کند تا مورد رصد قرار گیرد. در کشوری که نظام استکبار این تنگناها را خلق کرده باید اصلاح ساختار نظام مالیاتی دستور اول کشور باشد. نمایندگان مجلس باید به این حوزه به طور جدی ورود پیدا کنند. مراقب باشید که یک ریال از برادر و خواهر مسلمان نباید بیشتر گرفته شود که حرام است. یکی از حوزه‌های مهم برای اصلاح سیاست‌های مالی اصلاح ساختار مالیاتی است.

بازدیدها: 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *