طبق مصوبات جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سازمان مالیاتی کشور ملزم شد ظرف حداکثر سه هفته نسبت به پیاده‌سازی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کنند.

◾️ صدور این مجوز باید به نحوی صورت گیرد که گواهی مذکور از هیچ طریق دیگری (حضوری و غیر حضوری) قابل دریافت نباشد. بر اساس این گزارش، همچنین اتاق‌های اصناف، تعاون ایران و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر مراجع صدور مجوز که برای مجوزهای صادره خود نیاز به گواهی مذکور دارند، مکلف شدند ظرف حداکثر دو ماه برای دریافت گواهی مذکور، صرفاً از طریق پیشخوان مجوزها و خدمات کشور اقدام کنند.

◾️ گفتنی است، بر اساس مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است.

بازدیدها: 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *